ما در پژواک متعهد هستیم که محصول تولیدی ما به سادگی برای گروه کاری شما قابل استفاده باشد، بدین منظور خدمات زیر در صورت نیاز قسمتی از وظایف پژواک می باشد:

  • تبدیل کلاف به شاخه : پروفیل ها به صورت کلاف تولید می شوند و در صورت نیاز کلاف ها در طول های دقیق بریده و بسته بندی می شوند.
  • پانچ : ایجاد سوراخ های دقیق (قطر و فاصله بین دو سوراخ) روی کلاف و یا شاخه پروفیل امکان پذیر می باشد.
  • مونتاژ : ترکیب قطعات فلزی و پلاستیکی روی پروفیل ها و قطعات قالبی به منظور افزایش کارای محصول یا سهولت در نصب و استفاده از قطعات.