روش تولید : قالب گیری تحت فشار

انواع : واشر، دیافراگرام، در پوش، اورینگ، انواع پد، لرزه گیر و پایه، غبار گیر، قالب های شیرینی پزی، قالب های یخ و ...

 

در این فرايندي شكل نهايي قطعه تحت تاثير فشار و حرارت در قالب شكل مي گيرد. قطعه اي از لاستيك پخت نشده در حفره هاي قالب فلزي قرار مي گيرد و تحت تاثير گرما و واكنش شيميايي ايجاد شده و همچنين فشار، شكل ايجاد شده سخت و يكپارچه مي گردد. سه روش متداول اي فرايند به قرار زير مي باشد:

  • قالب گيري تحت فشار
  • قالب گيري تزريقي
  • قالب گيري با انتقال مواد