انواع محصولات تولیدی به روش اکستروژن به قرار زیر می باشد:

  • پروفیل سیلیکونی U شکل
  • پروفیل سیلیکونی P شکل
  • پروفیل سیلیکونی e شکل
  • پروفیل سیلیکونی D شکل
  • سایر پروفیل های سیلیکونی
  • شلنگ سیلیکونی
  • کرد سیلیکونی
  • سیلیکون های اسفنجی

 


روش تولید : اكستروژن

انواع : زه، تو خالی (شلنگ و پروفیل) و تو پر (كرد)


كاربرد :
صنایع خودرو سازی، پزشكی، برق صنعتی، غذایی، لوازم خانگی، ساختمانی، روشنایی، برق صنعتی و ...

موارد مصرف : اببند و سیل كننده ، درز بند و لرزه گیر در شرایطی كه تحمل حرارتی و مقاومت در برابر شرایط جوی با حفظ خواص مكانیكی مورد نظر می باشد.

تولید این گروه از محصولات با روش اكستروژن می باشد و پس از عملیات حرارتی به صورت كلاف، شاخه های بریده شده در ابعاد سفارشی و به صورت بسته ( اپارات شده ) در صورت نیاز قابل ارائه می باشند. (مطالعه در مورد روش تولید اکستروژن)