• preview
  • preview
  • preview
  • preview

تفاوت اورینگ و گسکت

   سطح مقطع اورینگ ها دایره شکل اند و معمولا از جنس لاستیک ساخته می شوند و زمانی که تحت فشار قرار می گیرند خاصیت آب بندی پیدا می کنند و غیر از اندکی روغن یا گریس به مواد دیگری مانند چسب برای نصب احتیاج ندارند. اورینگ ها از خاصیت انعطاف پذیری لاستیک ها بهره می برند و می توانند چندین بار تحت فشار یا کشش قرار گیرند.

 

در مقابل گسکت ها سطحی صاف دارند و معمولا بعد از یک بار نصب قابل استفاده نیستند، گسکت ها با قرار گرفتن بین دو سطح مسطح از عبور سیالات (مایعات و گازها) جلوگیری می کنند.

 

به عبارتی اورینگ و گسکت هر دو یک قطعه هستند با این تفاوت که اورینگ در جاهایی بافشار بالا کاربرد دارند، مانند استفاده در قطعات هیدرولیکی، و اورینگ معمولا بین دو سطح درون شیار از قبل تعبیه شده نصب می گردد.

 

اورینگ ها به دو روش زیر تولید می شوند:

  • اورینگ قالبی
  • اورینگ دوخت شده (دو سر پروفیل اکسترود شده بعد از برش در طول مناسب به همدیگر متصل می گردند.)

 

گسکت ها نیز به دو روش قابل تولید اند:

  • برش های دقیق روی شیت
  • گسکت قالبی